Sửa Face ID lấy ngay

490,000 1,290,000 

+ Sửa Face ID bảo hành 12 tháng.

+ Thời gian làm khoảng 30 phút.

490,000 1,290,000 

Phiên Bản
This option is required
iphone X iphone Xs iphone Xr iphone Xsmax iphone 11 iphone 11pro iphone 11promax iphone 12 iphone 12pro iphone 12promax iphone 13 iphone 13pro iphone 13promax
Clear selection
Mã: N/A Danh mục: