GIÁ TỐT MỖI NGÀY

IPHONE

17,990,000 20,790,000 
14,990,000 16,690,000 
18,690,000 21,990,000 
17,290,000 20,290,000 

ĐIỆN THOẠI

iPhone 12 Thường(New)

21,990,000 23,890,000 
30,490,000 31,090,000 

Phụ kiện

3,090,000 3,690,000 
6,390,000 7,490,000 
8,490,000 8,590,000 
6,890,000 7,890,000 
9,290,000 9,390,000 
4,090,000 4,990,000 
10,890,000 14,890,000 

ĐIỆN THOẠI

iPhone 7 Quốc Tế(99%)

4,190,000 4,790,000 

Apple Watch