GIÁ TỐT MỖI NGÀY

IPHONE

13,990,000 17,090,000 
11,090,000 13,390,000 
21,990,000 23,490,000 
13,190,000 13,990,000 
13,990,000 17,690,000 
18,290,000 18,490,000 
14,490,000 17,190,000 

Phụ kiện

2,990,000 3,290,000 
5,390,000 5,990,000 
6,790,000 6,990,000 
3,590,000 4,190,000 
10,890,000 14,890,000 

ĐIỆN THOẠI

iPhone 7 Quốc Tế(99%)

3,690,000 4,390,000 

Apple Watch